ردکردن این

ماینر

استخراج بیت‌ کوین با کود حیوانی

استخراج بیت‌ کوین فعالیتی به‌شدت رقابتی است و ماینرها همواره تلاش می‌کنند تا مصرف انرژی و هزینه انرژی الکتریکی را کاهش داده و توان محاسباتی خود را در شبکه افزایش دهند.